Menu

Ochrana osobných údajov

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity výhradně k uskutečnění dodání objednaného zboží a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Svým souhlasem s obchodními podmínkami udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prodávajícímu souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, a s jejich následným zpracováním a dále souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas udělujete dobrovolně, avšak můžete jej kdykoli písemně odvolat na adrese prodávajícího. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) potvrzujete, že jste byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Prodávajícím, zejména na to, že máte práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.