Vyjádření k Isobeefu

Vyjádření k Isobeefu

Pavel Vacek | . .
Vážení zákazníci a příznivci značky Extrifit, v následujícím textu bychom vám rádi přiblížili náš pohled na nedávné události, spojené s naší značkou a našimi produkty.   Prvně k výrobku Isobeef®. Dodavatel naší hovězí suroviny, používané při výrobě produktu Isobeef®, nám ke každé šarži nakoupeného materiálu dodává specifikaci, kde stojí text: 99% spray dried Beef stock (99% sprejově sušený hovězí vývar), dále pak text s dvěma alternativními označeními: Hydrolysed Beef protein isolate (hydrolyzovaný hovězí proteinový izolát) a Hydrolysed Beef peptides (hydrolyzované hovězí peptidy) a samozřejmě veškerou certifikaci s nutričními hodnotami, hodnotami aminospektra, dokladem o neobsahu těžkých kovů, salmonely a prohlášení No doping, obsahující potvrzení o tom, že surovina neobsahuje hormony, prohormony, ani jiné zakázané látky, ani látky, uvedené na dopingové listině. Nikde na specifikacích nestojí žádná zmínka o kolagenu. Rovněž aminospektrum suroviny obsahuje tryptophan (ten není v kolagenu obsažen), cystein a značný podíl l-glutaminu. To vše jsou indicie k tomu, že nebyl důvod pochybovat o zdroji hovězí suroviny, kterou mělo být z největší části hovězí maso. Výrobce hovězích potravinářských ingrediencí, který nám dodává surovinu, je navíc gigantem s celosvětovou působností. I my, jako výrobci sportovní výživy, kteří jsou pod finálním produktem podepsáni, jsme velmi rozladěni dezinformací výrobce k dané surovině. Na opakované dotazy, jaký je podíl pojiva, jsme byli vždy ujištěni, že se jedná převážně o svalovou bílkovinu s částečným podílem kosterních proteinů, tento materiál je poté hydrolyzován (naštěpen / předtráven), sprayově sušen a finálně specielně upravován pro účely použití ve sportovní výživě. Z naší strany je vždy dán požadavek na informační maximum k dané surovině.   Pro vás, naše zákazníky, je i přes aktuální stav věcí, důležitá informace, že se jedná o nejlepší volbu Beef proteinu, dostupnou na evropském trhu, s největším podílem bílkovin hovězího masa. Jedná se o předtrávenou hovězí bílkovinu, která má povolení deklarace na etiketě (jak je již uvedeno výše): Hydrolysed Beef peptides. Tato bílkovina je velmi snadno stravitelná a využitelná lidským organismem a je určena pro kategorii \"Sports nutrition\" (sportovní výživa).   Ještě bychom se rádi vyjádřili ke způsobu, jakým je informována veřejnost naší Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Protokol SZPI ve věci Isobeef®, který je podepsán námi a inspektorkami SZPI, má ten závěr, že se jedná o chybu v označení. Přesto byl následně výrobek umístěn na serveru potraviny na pranýři, a navíc do zcela jiné a neadekvátní kategorie \"falšované potraviny\". My však toto důrazně odmítáme, neboť nic nefalšujeme, nekontaminujeme, neředíme, nenastavujeme, neupravujeme...  Zda-li k umístění na uvedený web v dané kategorii existují nějaké oficiální kompetence, či pravomoce, právě řeší naši právníci.   Dovolte, abychom se vyjádřili také k minulým tématům, která byla medializována a následně řešena na diskusních fórech. Kontaminace PM složky spalovače Xtreme nepovolenými látkami nebyl ani zdaleka jen náš problém, ale problém naprosté většiny produktů s obsahem guggul extraktu. Nikdo však jiné výrobce neřešil, nikoho jiné případy nepohoršily, dokonce o tom asi vůbec nevíte. Extrifit to však odnesl s plnou parádou. Další případ se týkal Tribulusu, kontaminovaného množstvím 0,0000007g/cps nepovolené látky z kategorie prohormonů, tedy množstvím, které nemá žádny vliv na lidský organismus a není možné, aby toto množství způsobilo dopingový test (to nám dokládá nezávislý odborný posudek). Dali jsme si tu práci a zainvestovali do laboratorních rozborů  v akreditované laboratoři v zahraničí a odeslali na testy množství surovin, které používají jiní výrobci a taktéž jejich hotové produkty s obsahem guggul extraktu a kotvičníku zemního (tribulus terrestris). Výsledkem bylo 14 kontaminovaných tribulusů a guggulů z 15 zaslaných vzorků na rozbor. Akreditovaná laboratoř odhalila přítomnost boldionu, androstendionu a progesteronu. Toto se dosud neřešilo a konkurenční produkty dokonce nebyly vůbec odebrány orgánem SZPI na rozbory. Zase jsme to odnesli jen my, za všechny ostatní. Tito ostatní následně díky našemu průšvihu v tichosti \"uklidili\" své produkty, aby se na nic nepřišlo a jsou \"v pohodě\". Žádné pokuty, žádné poškození značky a nyní se nám ještě vysmívají. Vše tedy není tak jednoznačné, jak to na první pohled vypadá... Posunulo nás toto vše však o velký kus dále a nyní nám akreditovaná laboratoř pravidelně testuje množství surovin, které používáme v našich produktech.    Extrifit má propracovaný marketing, obrovské množství fanoušků, mládežnický Extrifit Club, elitní Extrifit Team, investujeme do rozvoje kulturistiky, pomáháme sportující mládeži,  sponzorujeme, spolupořádáme soutěže, organizujeme pravidelná setkání s fanoušky kulturistiky, máme nesmírně oblíbený a pravidelný  Extrifit training day, pomáháme mladým závodníkům s přípravou na soutěže a jako firma rosteme rychleji, než ostatní. To konkurenci a některým jednotlivcům v této zemi nesmírně vadí. Chtějí nás poškodit a věnují se trvalému udávání ze všech možných stran. Velmi se jim v tomto jejich zvláštním úsilí daří, protože SZPI je zaměřena nyní převážně na naši firmu. V důsledku to má však jen samá pozitiva, a to jak pro nás, jako výrobce, tak pro vás, naše zákazníky, protože náš systém kontrol je nyní daleko propracovanější, přísnější a pokročilejší, než mají ostatní, které nikdo nekontroluje nebo kontroluje velmi zřídka. K tomuto si dovolíme jen malou poznámku: Co víme o kvalitě surovin a výrobků jiných firem? Těch, jež nejsou tolik na očích a jejichž reklama není vidět? Neúspěšní nikoho nepopuzují a jsou lhostejní udavačům... Víme, kde jiní nakupují materiál? Jaké kvality? Kdy měli naposledy kontrolu  potravinářské inspekce SZPI? Mají zaveden vůbec systém kontroly kvality a stanoveny kritické body v potravinářském podniku HACCP…? Bylo by to na delší text...   Velice nám na vás, našich zákaznících, záleží a Extrifit dělá vše pro vás. Děláme to srdcem a s nadšením. Prosíme Vás, pomozte nám překonat toto období, jsme Vaše firma a chceme vám pomáhat ve sportovním růstu. Pochybení, která byla, nejsou z naší strany žádným úmyslem, ale shodou nepříznivých okolností, kterým bylo velmi obtížné předem zabránit.  

Komentáře: