Upravený tréninkový seriál Extrifit Teamu: 1. část - biceps

Upravený tréninkový seriál Extrifit Teamu: 1. část - biceps

Pavel Vacek | . .

BICEPS 

Jistě si možná pokládáte otázku, proč sakra znova zveřejňujeme tréninkový speciál o bicepsu, když už tu jednou byl. Je to jednoduché, v diskusi pod článkem, která slouží mimo jiné i proto, abyste se jakkoliv mohli vyjádřit o kvalitě těchto materiálů, se ocitl příspěvek s velkou spoustou podnětů. Jak je u Extrifitu dobrým zvykem, těmto názorům, připomínkám či konstruktivně-kriticky laděným myšlenkám je věnována patřičná pozornost. Proto jsme se rozhodli udělat tréninkový speciál jednotlivých partií lépe, a poněkud obšírněji. Vyzpovídali jsme zúčastněné aktéry a položili jim otázky, týkající se konkrétních dílů. Je poměrně zajímavé pozorovat, jak ke stejnému cíli vede hned několik cestiček….
Vážení čtenáři, naše redakce si pro vás přichystala tréninkový seriál, kde vám členové našeho Extrifit Teamu v jednotlivých dílech názorně předvedou své techniky, cviky a tipy pro trénování jednotlivých partií. Berte prosím na vědomí, hlavně ti mladší z vás, že zveřejněné série a četnost tréninků jsou výsledkem dlouholetého úsilí a světové výkonnosti našich borců, zároveň podpořené užíváním produktů fy Extrifit. Přesto věříme, že vám tento \"návod\" na svaly bude ku prospěchu.

V prvním díle se budeme věnovat tréninku bicepsů. Fotografie dost těžko obsáhnou intenzitu, vynucená opakování, pálení svalů a délku přestávek. Všímejte si spíše techniky zdvihů, tréninkových splitů, rozdělení do jednotlivých dní apod. Konečně, na vaše doplňující dotazy rádi odpovíme v on-line poradně. A proč je hned v prvním díle biceps? Je to jednoduché. Věříme, že tento seriál zaujme především naše mladší čtenáře. A samy máme v dobré paměti doby, kdy na otázku směřující na velikost svalů, byl odpovědí vyhrnutý rukáv a zatnutý biceps jakožto symbol síly. Prostě v určitém věku jsou nezřídka ty nejmenší svaly těmi nejdůležitějšími. Tak ať se vám daří…


MARTIN HOLUB
Jak dlouhé máš přestávky mezi sériemi?
Vůbec nemám tušení, přestávky vnímám velice pocitově, prostě když jsem připraven, tak jdu na další sérii. To platí jak pro biceps, tak i pro triceps.

Používáš dopomoc?

Ano.

Cvičíš striktní technikou nebo používáš cheating?
Jedu striktně. Právě z tohoto důvodu využívám dopomoc partnera.

Používáš jednoduché série,  supersérie, nebo používáš jiné intenzifikační metody?
Základem jsou jednoduché série. Ale samozřejmě občas jedu i superky, nebo shazované série. Podle momentální nálady vždycky přizpůsobím trénink.

Proč cvičíš zrovna tyto cviky a měníš je?

Abych byl upřímný, tak tyto cviky jsou pouze ukázkou jednoho z tréninků. Já je konkrétně na biceps  měním v podstatě každý trénink. Takže příště pojedu zase něco jiného. Klíčem k tréninku je změna.

KAROLÍNA HOLUBCOVÁ
Jak dlouhé máš přestávky mezi sériemi?
Mám ráda rychlé a intenzivní tréninky, takže mám i krátké pauzy. Maximálně 2 minuty mezi sériemi.

Používáš dopomoc?
Ne. Používám takové váhy, kdy sama zvládnu 10-12 opakování bez dopomoci.

Cvičíš striktní technikou nebo používáš cheating?
Snažím se cheating nepoužívat, ale někdy u posledních pár sérií proběhne.

Používáš jednoduché série, supersérie, nebo používáš jiné intenzifikační metody?
Jednoduché série a supersérie také.
 
Proč cvičíš zrovna tyto cviky a měníš je?
Určitě cviky měním. Tyto jsou moje nejoblíbenější.


SLAVOJ BEDNÁŘ
Jak dlouhé máš přestávky mezi sériemi?
Průměrně je to kolem minuty. Ale záleží i na náročnosti série. Pokud je silovější, odpočnu i déle.
Používáš dopomoc? Ano….když je poruce.
Cvičíš striktní technikou nebo používáš cheating? Mám rad nacheatovaná opakování. Když se odhodlám pro cheating, vždy se stále soustředím, abych procvičoval jen danou partii.
Používáš jednoduché série,  supersérie, nebo používáš jiné intenzifikační metody? V objemové přípravě tvoří základ jednoduché série. Rád mám ale i supersérky na dojetí a Matrix-série.
Proč cvičíš zrovna tyto cviky a měníš je? Nejlépe je cítím a procvičím jimi kompletně celý biceps. Ale vždy jsem otevřen změnám a se sparingem měníme cviky jen podle pocitu i během tréninku.
VOJTA KORITENSKÝ
Jak dlouhé máš přestávky mezi sériemi?
Co se týče bicepsu a tricepsu, tak přestávky se snažím dělat do 1 minuty.

Používáš dopomoc?
Maximálně u jednoho cviku na partii.

Cvičíš striktní technikou nebo používáš cheating?
Snažím striktně, ale někdy se cheatingu nevyhnu, když mám maximální váhu.

Používáš jednoduché série, supersérie, nebo používáš jiné intenzifikační metody?
Pouze jednoduché. V dietě před závody, ale supersety zapojuji.

Proč cvičíš zrovna tyto cviky a měníš je?
Je to jen příklad jednoho z mnoha variant které střídám. Základní cviky zústávají, ale stejné.


PETR BŘEZNA
Jak dlouhé máš přestávky mezi sériemi?

Na začátku tréninku velmi krátké. S postupující únavou se pauzy prodlužují. Ale dbám na to, aby nikdy nepřesáhly 1,5-2 minuty.

Používáš dopomoc?
Při bicepsu ne.

Cvičíš striktní technikou nebo používáš cheating?
Zezačátku dbám o dobrou techniku i kvůli obavám ze zranění, ale s přibývající vahou se mění na cheatingová opakování.

Používáš jednoduché série,  supersérie, nebo používáš jiné intenzifikační metody?
Ne. Pouze jednoduché série.
 
Proč cvičíš zrovna tyto cviky a měníš je?
Jednoduše je nejlépe cítím. Tyto cviky, až na ten kladivový zdvih, který ob trénink měním za klasické zdvihy jednoruček, nikdy neměním.


Komentáře: