Trénink a testosteron

Trénink a testosteron

Pavel Vacek | . .

Pozorování v oblasti vlivu různých cvičení na vyplavování hormonů zaznamenalo ve sportovní teorii neobvyklý rozmach. Existují různé pohledy na danou problematiku, ovšem převážná většina je toho názoru, že vhodná pohybová činnost kladně působí na vyplavování mnoha hormonů.

Problémy s hormony a jejich funkce se mohou vyskytnout pouze v takových případech jako je stav přetrénování, nevhodná aplikace pohybové aktivity nebo přísná dieta, která nezajistí dostatečný přísun energie. V takových případech může dojít k poruchám nejen metabolických, ale častěji k poruchám plodnosti ať už u mužů nebo žen. Mohou se vyskytnout různé komplikace v srdečně-cévním systému nebo dýchací soustavě.

397196_308060495912941_202786569773668_862139_2080719516_n.jpg

Mnozí z vás si jistě mysleli, že testosteron je ve spojení pouze s kulturistickým tréninkem a už nemyslí na to, že tento hormon se podílí i na jiných činnostech, které jsou nezbytné pro optimální fungování organismu. Samozřejmě, že činnosti lidského těla jako je růst svalové hmoty nebo tvorba tělních bílkovin se bez přítomnosti testosteronu neuskuteční. Zde je třeba zdůraznit, že jen přirozená tvorba tohoto hormonu vede k příznivé tvorbě zmíněných činností, nemluvě již o důležitém faktoru z hlediska vrcholových sportovců (uměle dodávaný testosteron je považován za doping).

Jak tedy zvýšit tvorbu testosteronu a přitom nesáhnout na zakázané látky?

Způsob je poměrně jednoduchý! Již samotný silový trénink je faktor, který stimuluje nadměrné vylučování testosteronu, jak jsme to mohli pochopit z mnoha, ať už našich či zahraničních studií.

Množství testosteronu, které je vylučováno do organismu, je závislé především na druhu pohybu a intenzity zatížení. Trénink, který je krátký a intenzivní má příznivý vliv na vyplavování tohoto hormonu. Na druhou stranu déletrvající trénink převážně silově-vytrvalostního charakteru má přesně opačný vliv (vyplavování se sníží). Tato zjištění jsou rozhodující při přípravě nejen kulturisty, ale i sportovce, který se snaží zvýšit podíl aktivní svalové hmoty a proto v duchu hesla \"čím déle tím lépe\" trápí své tělo vlastně zbytečně.

199840_103846746367145_100002254596593_37545_4425058_n.jpg

Lze předpokládat, že hladina krevního testosteronu se dá zvýšit od několika procent až po 210% původní hodnoty.

Hladina krevního testosteronu klesá při vytrvalostním výkonu a proto cvičení metodou kruhového tréninku nebo cvičení na stanovištích nebude zrovna to ideální na nárůst svalové hmoty. Také při aplikování klasického ať už pyramidového nebo objemového tréninku může hladina krevního testosteronu klesnout, zvláště v případech, kdy to cvičenec takříkajíc přehání a může si navodit stav přetrénování. Přetrénování ovšem samo o sobě není až tak nebezpečné a po pár dnech odpočinku může cvičenec pokračovat v tréninku. Jiná situace však nastává při produkci testosteronu, který se díky takovému stavu na opětovnou zátěž musí poměrně dlouho adaptovat.

 Jako nejvhodnější systém tréninku na co největší nárůst svalové hmoty se jeví cvičení několikrát denně, kdy délka tréninku nepřekročí 45 minut. Takovýmto způsobem se dá denně odcvičit i několik tréninkových jednotek, aniž by došlo k přetrénování, nebo se snížila produkce testosteronu jako reakce na enormní přetížení. Takový systém je používán mnoha špičkovými kulturisty.

 Na základě těchto zkušeností se vyvinul systém trénování, který nazýváme jako dvoufázový nebo třífázový a jeho využití najdeme prakticky ve všech druzích sportu. Jednou z podmínek, které se musí respektovat při takovém způsobu tréninku, je ovšem alespoň několikaletá sportovní příprava.

388755_307894895908325_131874590177024_912590_229802509_n   Několik rad na závěr:   Pokud váš kulturistický trénink má splňovat hlavní náplň (nárůst svalové hmoty) potřebujete po celou dobu cvičení a po cvičení, dokázat zvýšit normální hladinu testosteronu   Pokud chcete zvýšit koncentraci testosteronu v krvi, musíte trénovat vysoce intenzivně několikrát denně, kdy jedna tréninková jednotka nesmí překročit 45 minut   Pokud musíte odstranit nadbytečnou tukovou hmotu a chcete aplikovat aerobní trénink, doporučujeme vám zařadit spíše intervalový běhací nebo trénink na jízdních kolech. Takovým způsobem poskytujete organismu možnost spalování tuku a zároveň i zabraňuje přílišnému snižování hladiny testosteronu jako je tomu při souvislém vytrvalostním výkonu.   Organismus je schopen se adaptovat prakticky na každé zatížení a proto je nezbytné objem a intenzitu zatížení zvyšovat, úměrně nárůstu síly.

Komentáře: