Strečink v kulturistice

Strečink v kulturistice

Dušan Synek | 28. 08. 2020

Strečink, tedy protahování, je jedna z mnoha věcí, které v posilovně, nebo fitcentrech nevídám. Když se lidí ptám, proč strečink zanedbávají, jejich odpověď je typu : ,, je to ztráta času a nic mi to nedá.“ V tom se vždy pousměji a odpovím : ,,dělejte, jak myslíte.“ Již sám veliký Arnold Schwarzeneger kladl obrovský důraz na protahování a podívejme se do historie, jak vypadal jeho pověstný hrudník, který když nasadil v boční hrudníkové póze, neměl naprosto žádnou konkurenci, ale tím se akorát odkláním od tématu. Pojďme se věnovat samotnému strečinku.

Kdy strečink provádět? Po jak dlouhou dobu? Které svaly je vhodné protahovat a které ne? Pojďme si jednotlivé otázky postupně zodpovědět.

Každý z vás si určitě vzpomíná, jak se protahoval na základní škole při tělocviku. V tomto případě jste se protahovali vždy před výkonem, to byla ale chyba. Svaly by se neměly protahovat, pokud nejsou dostatečně prohřáté a neproudí v nich dostatečné množství krve. Z toho plyne, že se svaly protahují ve dvou případech.

První případ je protahování svalů mezi sériemi. Jednak tím udržíte krev ve svalech, což je velmi přínosné, protože sval bude stále ,,pasivně,, aktivní a jednak tím také protáhnete krom svalů také šlachy, vazivový aparát, ale také kloubní struktury. Někteří jedinci také věří tomu, že protahováním se zvětší svalová blána, která sval brzdí pří růstu. Jednoduše řečeno si lidé myslí, že tato povázka sval utlačuje, a proto sval neroste tak rychle. Pokud se k těmto jedincům budete řadit, nemohu vám říci, zdali to bude fungovat, nebo ne, jelikož na tento proces zatím nebyly provedeny žádné pozitivní výzkumy. Dále vám strečink může navodit také pocit jistoty, protože budete vědět, že pohyb byl bezbolestný a plynulý. Velmi přínosný je také fakt, že čím kvalitněji protáhnete danou svalovou partii, tím více se zapojí svalových vláken při kontrakci se zátěží.

Další možnost, je protahování svalů po výkonu. Tento proces má především preventivní účinky, proti zkracování svalů a jste schopni udržet krev ve svalu po delší dobu, i když docvičíte. Dále strečinkem po tréninku také zvětšujete rozsah pohybu v kloubech, což je také velmi žádoucí aspekt, pokud trpíte například omezením v ramenním kloubu a nejste schopni provést celou řadu cviků.

Které svaly je dobré protahovat?

Prsní svaly:  Základní svalovou partií, která je nezbytná k protahování jsou pektorální, tedy prsní svaly. Tato svalová partie má největší sklony ke zkrácení, proto také spadají do skupiny svalů posturálních. Pokud byste zanedbávali protahování této partie, můžete se v budoucnu setkat s vadným držením těla. Jelikož se prsní svaly budou zkracovat, vaše ramena budou prsními svaly přitahovány k sobě a vytvoří to velmi neestetickou a funkční problematiku.

Biceps: Další svalovou skupinou, která stojí za protáhnutí, jsou bicepsy. Pokud nebudeme na strečink bicepsů klást důraz, budete moci očekávat, že se vám šlachy budou zkracovat a horní končetina bude tím pádem ve flekčním, tedy pokrčeném postavení. Dalším problémem je, že spousta lidí má problém se spodní částí bicepsu. Věřím tomu, že pokud začnete biceps protahovat, problém se spodním bicepsem se velmi zlepší.

Zadní strana stehen: Většina lidí zná tuto partii pod jménem hamstringy. Pokud se vykašleme na protahování hamstringů, budeme se moci potýkat jednak se špatnými pohybovými vlastnostmi a dále se špatným prováděním jednotlivých cviků. Hamstringy jsou svaly, které by měli být také protahovány a nepodceňovány. Zde bych rád zmínil špičkového kulturistu Nora Zajace, který je schopen udělat bez problému provaz.

Přední svaly stehen: Nebo také kvadriceps. Tato svalová skupina by měla být protahována také velmi intenzivně, jelikož má každodenní 24 hodinovou práci. Pokud máte například problémy s nedostatečnými dřepy, co se týče jejich hloubky, měl by vám strečink pomoci v rozsahu.

Já například kladu důraz také na protažení zádových svalů, tedy latissimů. Jednak tím mezi sériemi udržím krev ve svalech a nevychladnu a jednak je to velmi příjemná bolest. Protahování latissimů nemá úplně obrovský význam na funkční, nebo estetickou problematiku. Já však strečinkem zad tyto svaly velmi procítím.

Jak by měl strečink vypadat?

Pokud bychom strečinku chtěli věnovat plnou pozornost, je vhodné časový interval v rozmezí 10 – 15 minut po tréninku. Každý sval by měl být v protahovací fázi přibližně 30 vteřin a poté by měl být sval uvolněn. Tento jev by měl být u svalu opakován přibližně 3x. Pokud byste se o protahování chtěli zajímat trošičku více, je velmi vhodné zařazovat také post-izometrický strečink. Tento proces spočívá v protažení svalu v časovém intervalu přibližně 20 vteřin, poté sval ale neuvolňovat, pouze se nadechnete a s výdechem se budete sval snažit protáhnout o ještě větší kus.

Snad tento krátký článek některým z vás pomůže. Z vlastní zkušenosti vím, že protahování není tak úplná zábava, ale věřte mi, že budete moci očekávat jedině zlepšení a zkvalitnění pohybových vlastností.  

Komentáře: