O siláka Sedlčan v bench-pressu 2013

O siláka Sedlčan v bench-pressu 2013

Pavel Vacek | . .
Silk Sedlan 2013 O siláka Sedlčan v bench-pressu 2013 – propozice   A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 • Pořadatel:              PeVan Gym Team ve spolupráci s posilovnou Macák a městem Sedlčany
 • Místo konání:          Parkoviště u KDS, Sedlecká 570, sídlo PeVan Gym Team
 • Datum konání:        sobota 22. června 2013, u příležitosti městských slavností ROSA
 • Úhrada:                 soutěžící startují na náklady vysílající organizace
 • Přihlášky:              na e-mail: pevangym@seznam.cz, nebo telefon 607 934 281- nejpozději do 18. června
 • Startovné:              startovné ve výši 150 Kč je povinen zaplatit při prezentaci každý závodník
 • Ubytování:              žádosti o ubytování zasílejte spolu s přihláškou do soutěže
              
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
 • Předpis:               - soutěží se bez stahovacího dresu, nebude vyžadován tzv. stop-tlak
 • Startují:               - startují všichni závodníci se zaplaceným startovným a kde není námitek proti jejich účasti
 • Podmínky účasti:    - včas podaná přihláška k soutěži
 • Kategorie:          - s licencí, bez licence, junioři do 21 let včetně, muži do 90 kg, do 105 kg a nad 105 kg - nově kategorie žen (bude otevřena při minimálním počtu 5 žen) - junioři a ženy budou soutěžit dle Wilkse
 • Námitky a protesty:- podávají se řediteli soutěže s vkladem 500 Kč
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
 • Ředitel soutěže:              Petr Vaniš
 • Moderátor:                      Petr Vaniš
 • Hlavní rozhodčí:              Petr Vaniš
 • Lékař:                             Nemocnice Sedlčany
 • Zapisovatelé, nakladači:Jiří Mašek, Zdenka Vanišová, členové PeVan Gym Team
 • Odvolací komise:             Petr Vaniš, Petr Macák, Jiří Mašek
                . D) ČASOVÝ POŘAD - 09:00 - 10:00      - prezentace, vážení - 10:00 - 10:05      - rozdělení do skupin, zahájení soutěže - 10:15 - cca 14:00- vlastní soutěž, v průběhu programu exhibiční vystoupení a rozhovory - cca 14:00            - vyhlášení výsledků,  ukončení soutěže                
E) RŮZNÉ Ceny:    - závodníci na prvních třech místech obdrží poháry, diplomy a věcné ceny, 4. až 5. místo diplomy a věcné ceny, ostatní účastníci diplom  

Komentáře: