Michal Benda: 'Záleží na závodnících, jaká NABBA bude'

Michal Benda: 'Záleží na závodnících, jaká NABBA bude'

Pavel Vacek | . .

Pro rozhovor jsem si vybral Michala Bendu, který se po čtyřech letech vrací na soutěžní pódia. Mimo to se zapojuje do dění v kulturistice jako pořadatel mezinárodního Mistrovství ČR a viceprezident federace NABBA Czech.  Právě tyto aktivity budou předmětem tohoto rozhovoru.
Michal Benda a Ondřej Mlaka
Michale co čeká návštěvníky mezinárodního Mistrovství ČR, které pořádáš? Máš připravená nějaká lákadla?

2. června se koná MČR fed. NABBA. Je to spojené i se soutěží tzv. nováčků, což jsou sportovci, návštěvníci posiloven, kteří ovšem nemají s federací NABBA nic společného, ale pravidelně posilují, dbají o svůj vzhled a chtějí se nějak rozvíjet a zároveň se chtějí poměřit s konkurencí. Ta soutěž, resp. tato její část je vyhlášena proto, aby se nám do budoucna rozšířilo portfolio závodníků, aby vznikla další základna lidí, kteří by do budoucna chtěli závodit. A v tuto chvíli je celkem jedno v jaké federaci. Nám je samozřejmě jasné, že tito lidé mají respekt před těmi výrazně osvalenými borci a zároveň také nemají povědomí o vlastní výkonnosti. A právě proto je tato nováčkovská kategorie vyhlášená, protože tam by měli potkat kolegy se stejnou, tedy malou nebo žádnou zkušeností ze závodů.

Mají ti nováčci nějakou další motivaci, než je samozřejmě jejich vlastní úspěch?

Ano. Porota vybere vhodného člověka, který si bude moci změřit síly s nabbáky, jako takovými. Samozřejmě za předpokladu, že bude sám chtít. Dále je důležité říct, že to nemusí být nutně vítěz, ale ten, který bude mít nějaké vhodné dispozice. Navíc bude mít tu možnost vyhrát vstupné na MS NABBA, které se koná v Dublinu. K dalším motivacím samozřejmě patří věcné ceny od společnosti DOTZ, která je generálním sponzorem mistrovství.
Praha 048
Slyšel jsem, že se tento sponzor chce aktivně zapojit do průběhu mistrovství. Je to tak?

Ano, bude tam probíhat během té soutěže jakési promo společnosti DOTZ, budou tam jejich akce, jejich show, vč. lifterských soutěží určených pro veřejnost, benče a podobně. Zároveň chci požádat všechny, co mají zájem o nějaké informace ohledně závodů nebo Nabby, ať mi píšou na e-mail 9.michal.benda@seznam.cz  Na stránkách Nabby je sice možnost vkládání příspěvků, ale vzhledem k mé pracovní vytíženosti nedokážu reagovat včas. Kdežto mail mám v mobilu a můžu na něj reagovat takřka ihned.

Dobře. Ale vraťme se ještě zpět k mistrovství. Po soutěži nováčků bude probíhat klasická soutěž, při které bude probíhat nominace na MS NABBA. Je to tak?

Ano. Během té soutěže bude prezidentem federace a státním trenérem stanovena nějaká předběžná nominace.  Rádi bychom obsadili všechny kategorie, ale vzhledem k tomu, že těch závodníků není tolik, tak některé kategorie zůstanou neobsazeny.

Na semináři zazněla taková nepříjemná novinka, že si budou muset závodníci platit startovné. Máš nějaké povědomí o tom, kolik to je?

Já bych to trochu uvedl na pravou míru. Startovné se platilo vždycky. V posledních letech ho platil vždy Jindra Popelář z vlastní kapsy a my ho s tím prostě nechceme nadále zatěžovat. Přesnou výši startovného neznám, ale předpokládám, že se bude pohybovat v desítkách liber jako na posledním Mr. Universe. Prostě fakt je ten, že na posledním semináři členských zemí federace NABBA se jasně řeklo, že volné finanční prostředky zkrátka nejsou.  To bohužel znamená i to, že končí hrazení ubytování jak pro závodníky, tak i pro delegáty a vše se to nechává na jednotlivých členských zemích.

To je neveselé, nicméně startovné a ubytování je vcelku běžná praxe i v jiných federacích. Nutno dodat bohužel. Jaký je tedy výhled do budoucna?

Stále platí, že NABBA International má dva vrcholy. MS na jaře, resp. koncem jara a Mr. Universe na podzim. To znamená, že před MS chceme uspořádat soutěž a před Mr. Universe chceme udělat druhou, nominační, soutěž. Je to hlavně z důvodu, aby si závodník ověřil a vyzkoušel svou formu a měl by projít jakousi nominací. Nominované závodníky bude vybírat státní trenér a prezident federace s tím, že on je také jediný, kdo může závodníky na tato dvě soutěže také přihlásit.
062
Takže platí nějaké „přání“ o lepší, nebo spíš vstřícnější součinnosti závodníků s vedením federace?

Rozhodně. Já myslím, že k tomu, aby se to nějak rozeběhlo, je to naprosto nezbytné! Jednak je to z důvodu předávání informací, kvůli kterým pořádáme tyhle setkání (seminář NABBA v Praze pozn. autora.) a jednak se také chceme nějak prezentovat před veřejností.

NABBA Czech si prošla celkem bouřlivým vývojem, doufejme, že přešla takové ty dětské nemoci. Je tady tedy snaha Nabbu zachovat do budoucna?

NABBA jako taková tady funguje nejdéle ze všech kulturistických federací. Co se týká té naší, národní federace, tak je jasné, že tady byly problémy a určitě nějaké další ještě budou. Je to prostě nějak se vyvíjející se subjekt. Teď jsme ve stádiu, kdy jsme se jako vedení, tzn. já, Jindra Popelář jako prezident a Tomáš Nosek coby státní trenér, shodli na nějakém konceptu fungování. Prodiskutovali jsme možnosti, které máme. Tzn. možnosti časové, pracovní, ale i finanční a co všechno jsme pro tu federaci schopni přinést. My máme tu vůli pořádat soutěže, máme tu vůli se tomu věnovat, ale to ostatní už záleží jenom na závodnících. My určitě nikoho přemlouvat nebudeme. Pokud nebude zájem ze strany závodníků o účast na závodech, nebo pokud budou ignorovat nějakou naši snahu, tak se prostě může stát, že závody pořádat nebudeme a omezíme se pouze na výjezdy na MS a Universe. A to samozřejmě ještě s omezeným počtem závodníků. To není o tom, že bychom chtěli někoho někam honit a tak, ale je to hlavně o tom, že se závodníky musí jet také delegát, resp. představitel Nabby. Ten musí závodníky přihlásit a udělat celý ten výjezd. A jak už jsem řekl, to všechno si musí také uhradit z vlastní kapsy.

Takže když to stručně shrnu, je tady eminentní zájem Nabbu zachovat, ale záleží hlavně na závodnících, jaký si to udělají.

Přesně tak! Já jsem přesvědčen o tom, že pokud budou naši závodníci, a máme jich docela dost, jezdit na naše semináře, tak to přitáhne další lidi k závodění. Pokud přijede 5-6 a víc závodníků, věřím tomu, že se na ně spousta lidí přijde podívat. Že je to osloví, namotivuje. Vždycky to je tak, že se na tyhle úspěšné jedince nabalí spousta dalších lidí, kteří by se chtěli potom nějak angažovat. A opačně, závodníci nabydou na větší popularitě, přibydou diváci na soutěžích, bude větší šance na získání sponzorů atd… Tohle všechno je začarovaný kruh. Vždyť my po nikom nechceme žádné exhibice, ani žádné nadlidské úkoly. Chceme pouze pomocí nás všech, dostat Nabbu do většího povědomí veřejnosti, což je přece v zájmu nás všech, nebo ne?

Určitě ano. Já ti Michale děkuji za rozhovor a doufám, že se všechno podaří.

Komentáře: