Jaký byl BikiniFitness Camp v Bratislavě?

Jaký byl BikiniFitness Camp v Bratislavě?

Extrifit | 13. 09. 2018

22 bikinifitnessiek (nebo budoucích bikinifitnessiek), jeden trenér se specializací na nominaci bikinifitness, host Sabína PLEVÁKOVÁ (i proto, že je sponzorovaná společností Extrifit, právě tato společnost se ujala pozice hlavního partnera), čtyři lektorky (Saskia CAKOCI, Nikol RASZYKOVÁ, Zuzana NIŠČÁKOVÁ a Radka SZOMBÁTHOVÁ), jeden lektor (Tomáš TÓTH), dva členové EastLabs Team-u (Ľubo PIDANÝ a Igor Kopček) a mnoho partnerů a podporovatelů projektu BikiniFitness Camp (od nichž účastnice získali balíčky skvělých dárků). I takto ve stručnosti by se dalo popsat 8. pokračování BikiniFitness Camp-u, který se uplynulý týden, poprvé (ale ne naposledy) uskutečnil v nově zřízeném školicím středisku společnosti FitnessŠkola s.r.o., v Činkárni Čambal Petržalka.

"Díky majitelům Činkárne Čambal Petržalka jsme získali po Vranově nad Topľou (kde působíme v Hotelu Patriot) i v Bratislavě možnost zřídit FitnessŠkolu- školící středisko", řekla pro náš portál Saskia CAKOSI, "kde společně s Igorem Kopčekom plánujeme zrealizovat několik edukačních projektů. Srpnový velký předsoutěžní seminář, seminář s Andreyem SKOROMNÝM, seminář Moderní výživa ve fitness a silových sportech byly jen jakousi předzvěstí toho hlavního – mluvím o 2018 Činkáreň Čambal BikiniFitness Camp Petržalka, který byl 8. pokračováním tohoto projektu. Zájem všechny, kteří jsou do projektu zapojeni, příjemně překvapil, a moje obrovské poděkování za podporu adresuji hlavnímu partnerovi společnosti Extrifit, partnerům Sallut Design, FitnessHouse Store, Fitness Food Menu Trenčín a v neposlední řadě i Činkárni Čambal Petržalka. Díky nim jsme mohli zrealizovat to, co jsme si naplánovali, díky nim odvedli naši lektoři skvělou práci. Jmenovitě děkuji Nikol Raszykové, Zuzaně Niščákové, Michaela Sallut, Radce Szombáthové, Tomášovi Tóthovi i Ľubovi Pidanému a Igorovi Kopčekovi k tomu, že přispěly svým dílem k aktuální vysoké úrovni kempu. "

"Upřímně řečeno, na sklonku minulého roku, kdy jsme se Saskiou mluvili o nové koncepci projektu BikiniFitness Camp, zvažovali jsme i možnost jeho realizace někde na západě Slovenska", doplnil Saskiu CAKOCI Igor Kopček. "Jako první se nám nabídli chlapci z 365 Gym-u v Trnavě, kde jsme náš nový koncept odstartovali a potvrdili si, že i v této lokalitě bude o něj zájem. Samozřejmě, s Mariánem ČAMBALOM nás spojuje dlouholeté přátelství, podílel jsem se 10 let na pozici trenéra / konzultanta na jeho soutěžní přípravě, a tak po dořešení některých organizačních otázek jsme se nakonec dohodli na VIP spolupráci právě s ním. Realizace jakéhokoliv edukačního projektu není možná bez podpory - tu jsme našli právě v Činkárni Čambal Petržalka i v partnerech, o kterých mluvila   Saskia. BikiniFitness Camp je její projekt, ale mým úkolem je organizačně jej zajistit co možná nejlépe a tak, aby přinášel účastnicím maximum v soutěžní praxi použitelných bikinifitness / wellness fitness informací. "

"Igor to vystihl", pokračovala Cakoci. "Účelnost, maximum informací a efektivnost je cílem, i proto už o dva týden si v XFITNESS Praha (kde se koná 9. pokračování projektu, opět s podporou společnosti Extrifit) vyzkoušíme model, který bychom chtěli použít už i v budoucnu. Praktickou část kempu navýšíme, teoretické části zhušťuje. V hlavě mám předběžný program, v který bude obsahovat až 5-6 hodin pózování a nácviku chůze, samozřejmostí budou individuální konzultace. Jsem přesvědčena, že nový koncept účastnice ocení a bude přínosem i pro ty dívky, které se zúčastnili některého z předchozích kempů. Navíc už před létem jsme kontaktovali několik výrobců oděvů, tréninkového náčiní atd. s jediným cílem - chceme absolventkám kempu předávat unikátní dárky, které mohou získat jen a jen přímou účastí na našem kempu. Čas ukáže, zda se nám podaří tento nápad uspokojivě zrealizovat. V každém případě, cíl společnosti FitnessŠkola s.r.o. je jasný, budeme se věnovat edukační činnosti, na Slovensku, ale i v okolních zemích. "

P.S. Nyní máte poměrně přesnou představu o náplni Fitnesscampu a o jeho významu pro vaši další kariéru na soutěžních pódiích.

21. až 23. září 2018 se v Praze, XFITNESS , uskuteční 9. pokračování projektu BikiniFitness Camp. K dispozici jsou poslední dvě místa. Pokud se chceš zlepšovat pod dohledem odborníků, kontaktuj facebookovou nebo webovou stránku XFitness pro více informací.  

bikini camp

bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp bikini camp

Komentáře: