Fitness manuál pro ženy

Fitness manuál pro ženy

Pavel Vacek | . .

Kniha od renomované autorky Daniely StackeovéFitness manuál pro ženy – je určena především těm z vás, které se rozhodly „se s sebou něco dělat“ a nejsou si jisté, jak správně začít. Zrovna tak je potřebná i pro ty ženy, které již fitness centrum navštěvují a touží dosáhnout větších pokroků, nebo se v této oblasti více vzdělat. hl_pruh
Autorku vedlo k jejímu sepsání více důvodů. Za mnoho let praxe se setkávala s ženami, které se vyhýbaly cvičení ve fitness centru z obavy z přílišného nárůstu svalové hmoty, přičemž se věnovaly mnohem více aerobním aktivitám. Faktem ovšem zůstává, že drtivá většina z nich se nesetkala s patřičnými výsledky, anebo jejich výsledky nesplnily očekávání. Důvodem je často názor, přetrvávající někdy z poloviny 80-tých let, že právě aerobní aktivita je tím jediným a nejlepším způsobem redukce tuku, zrovna tak jako další oblíbený omyl, že se nesmí jíst po páté hodině odpolední.
 
Výsledky moderních vědeckých studií však jasně deklarují skutečnost, že ideální kombinace pravidelného posilování společně s aerobní aktivitou mírné až střední intenzity vede k žádoucí redukci hmotnosti společně s pozitivními změnami v tělesném složení, samozřejmě vhodně doplněná stravovacím programem. Vytrvalostní aktivita vysoké intenzity společně s nevhodně zvoleným stravováním může naopak spalování podkožního tuku zpomalit, nebo dokonce zcela zastavit.

Dalším důvodem, proč se ženy obávají fitcentra, je obava z typicky „mužského prostředí“. Spojují si jej s kulturistikou a cítí se zde nejistě. Mnohdy jsou pak ale překvapeny, že především ve velkých moderních komplexech se vyskytuje často mnohem více žen než mužů, a to nejenom v řadách návštěvníků, ale také personálu.


744377 Dalším neméně podstatným důvodem k napsání této knihy, je fakt, že na trhu je poměrně velké množství publikací o posilování, kulturistice a cvičení ve fitcentrech, ale jen velmi málo z nich je úzce specializováno na ženy. Přitom mezi cvičením mužů a žen panují významné rozdíly, které pokud je nerespektujeme, mohou vést i k poškození zdraví.

Za redakci Extrifit.cz vám mohu tuto knihu vřele doporučit, neboť o erudovanosti autorky nemůže být nejmenších pochyb. Zároveň získáte mnoho cenných informací zaměřených výhradně na kondiční posilování žen. Za cenu pouhých 200,- Kč, vám tato kniha dodá potřebné informace, které by vám v tom lepším případě stejně předal zprostředkovaně a samozřejmě s mnohem vyšší nákladností nějaký osobní trenér. Více o knize a jejím obsahu najdete zde.
O autorce

PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Absolventka oboru fyzioterapie, specializace somatopsychoterapie, na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduální studium a rigorózní řízení absolvovala tamtéž. V současné době odborná asistentka katedry fyzioterapie FTVS UK, vyučuje psychologické předměty, psychosomatiku, fitness a zdravotní posilování. Odborně se věnuje především problematice fitness a psychologických aspektů fitness, psychosomatice a psychosomatickým vztahům v oblasti pohybového aparátu. Její nejvýznamnější publikace jsou Fitness programy, které vyšly v r. 2008 ve vydavatelství Galén, Relaxační techniky ve sportu a Cvičení na bolavá záda, které vydalo nakladatelství Grada Publishing. Více informací na www.danielastackeova.webnode.cz.

Komentáře: